Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Naziv projekta: Izgradnja proizvodnih kapaciteta za postizanje konkurentnosti na tržištu prirodnih kozmetičkih proizvoda

Kratki opis projekta: Dana 18.01.2016., poduzeće Olival d.o.o. potpisalo je s Ministarstvom poduzetništva i obrta Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u svrhu provedbe projekta pod nazivom „Izgradnja proizvodnih kapaciteta za postizanje konkurentnosti na tržištu prirodnih kozmetičkih proizvoda“, referentna oznaka ugovora KK.03.2.1.01.0006. Provedba projekta sufinancirana je iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Provedba ovog projekta omogućit će povećanje proizvodnog kapaciteta, proizvodnju novih linija proizvoda i porast produktivnosti, što će utjecati na povećanje konkurentnosti poduzeća na domaćem tržištu i na nastavak proboja poduzeća na inozemno regionalno tržište.

Ciljevi projekta: povećanje konkurentnosti poduzeća izgradnjom nove tvornice, kupnjom novih strojeva i proizvodnjom novih linija potpuno prirodnih proizvoda. Opći cilj projekta je povećanje zaposlenosti i povećanje konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva kroz izgradnju novog proizvodnog prostora, nabavu opreme i proizvodnju novih linija proizvoda.

Očekivani rezultati projekta:

·         Izgrađen proizvodni prostor površine 957 m²

·         Opremljen proizvodni prostor, laboratorij, skladište i ured

·         Nabavljeno 2 stroja za proizvodnju, viličar i informatička oprema za proizvodnju

·         Provedene marketinške aktivnosti na inozemnom sajmu

Ukupna vrijednost projekta: 8.159.138,75 Kn

EU sufinanciranje projekta: 2.871.999,30 Kn

Razdoblje provedbe projekta: prosinac 2015.- prosinac 2017.

Kontakt osoba za više informacija: Marijan Pojatina, marijan@olival.hr, + 385 1 3438 273

Više informacija na www.strukturnifondovi.hr, http://www.minpo.hr/UserDocsImages/Operativni%20program%20Konkurentnost%20i%20kohezija%202014.-2020..pdfi http://www.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost poduzeća Olival d.o.o.

Linije proizvoda

01 / 3438 273
info@olival.hr